We make you feel @home in the world of ICT.

Welcome

 

GDPR (General Data Protection Regulation) treedt in werking op 25 mei 2018.

 

Wat houdt het eigenlijk in?

Er zijn grosso modo 4 luiken:

 • software licenties
 • beveiliging van hard- en software en data
 • beheer van data
 • gedragscode voor de medewerkers.

De sofware licenties.

De bedoeling is hier dat elke gebruiker de nodige en juiste individuele licenties heeft op zijn toestel(len).

Dit betreft bvb. Windows, Office, andere gebruikerssoftwarelicenties, beveiligingslicenties,...

Deze materie is in de meeste gevallen reeds in een eerdere fase nagekeken naar aanleiding van campagnes van BSA met inbegrip van de licentiemethode van Microsoft.

Ook wij als IT-Partner hebben U hiervoor bijgestaan, indien niet is dit een goed moment om zich hiermee in regel te stellen.

Beveiliging van hard- en software en data

De beveiliging van de hard- en software impliceert voor een groot stuk ook die van uw data.

Hard- en software

De infrastructuur van uw omgeving moet in eerste plaats uiteraard van de nodige fysieke bescherming voorzien zijn.

Voor wat het IT gedeelte betreft, kan je ervoor zorgen dat de server(s) in een afgeschermde ruimte staan en dat de draagbare toestellen niet ongelimiteerd uit de bedrijfsgebrouwen kunnen verdwijnen.

 

Meer specifiek IT beveiligingen die U enons aanbelangen zijn:

 • In het geval van een server is een afgeschermde toegang tot de nodgie data via GPO's en andere standaard configuratie mogelijkheden een onmiskenbaar begin.
 • Een wachtwoord beleid uitrollen voor alle gebruikers en alle toestellen voorzien van een wachtwoord, eventueel pincode, vingerprint-, gezichts- of handpalmregistratie.
 • de aanwezigheid van een goed geconfigureerde Router/Firewall.
 • de toegang tot de data van buiten de bedrijgsgebouwen dient te gebeuren op vertrouwde toestellen en op een beveiligde manier.
 • Hebben alle gebruikers onbeperkte mogelijkheden om software op hun toestellen te installeren?
 • Mogen medewerkers onbeperkt surfen?
 • Alle toestellen dienen voorzien te zijn van een beveiligingssoftware (meer dan enkel een virusscanner).
  • in het geval van draagbare toestellen de mogelijkheid voorzien om de date te wissen vanop afstand om zo data lekken (diefstal) te voorkomen.
 • e-mail verkeer beveiligen om te voorkomen dat email adressen misbruikt worden om aanvallen op uw data te voorkomen (Ransomeware Encryption,...) door het instellen van DMARC en SPF.
 • Gebruik afgeschermde omgevingen om data te delen (minder bijlage per mail, meer met OneDrive of Sharepoint).
 • Voorzie de nodige backups van server(s) en pc's zodat je, ondanks alle maatregelen, toch binnen de kortste keren terug aan het werk kan met je toestellen en data.
  • Snapshot backups kunnen per bestand teruggezet worden, maar de hele image kan ook op een ander toestel terugezet worden, zo bent U binnen de korste keren terug aan het werk zonder installatie van software en data.
   • Backup hebben de nodige encryptye en worden offline bewaard zodat ze niet te lijden hebben van eventuele cyber aanvallen
   • kopiën en externe (Cloud) opslag zijn geen backups - alles wat verbonden is met een pc kan geïnfecteerd worden, ook online links.
   • Kopiën en externe (Cloud) opslag hebben geen retentie. Er kan dus niet naar een vorige versie teruggekoppeld worden.

Beheer van data

Al het vorige in acht genomen, is het ook van belang om overbodige data niet te bewaren.

Hoelang moet date bewaard worden van actieve klanten, leveranciers,prospecten?

klanten of prospecten die niet meer actief zijn, hoelang na de laatste transacties moet de data nog bijgehouden worden?

Hier speelt de privacy van de derde partij duidelijk een rol!

Gedragscode voor de medewerkers

Je kan als verantwoordelijke alle mogelijke maatregelen nemen.

De medewerkers moeten wel bewust gemaakt worden van wat kan en niet kan met de IT infrastructuur.

Vergelijk het met een arbeider op een bouwwerf; hij is verplicht een helm te dragen, draagt hij die niet en er valt iets op zijn hoofd, dan is hij zelf verantwoordelijk.

Afspraken zijn er om nageleefd te worden, gebeurt dat niet dan kan je als verantwoordelijke wel bewijzen dat er een best practice bestaat en dat er afspraken gemaakt werden, maar dat ze niet nageleefd werden.

Een goede teamspirit en een goede sfeer zijn belangrijk,  niet alleen om IT veilig te gebruiken, maar om de efficientie van het bedrijf te optimaliseren alle medewerkers op hun gemak te stellen.

 

 

 

Een vraag

Een vraag?
Stel gerust uw vraag.
Hola, uw naam graag.
Aiai, zo kunnen we U niet antwoorden.
Bericht vergeten?